יום שבת, 15 באוקטובר 2016

פורט פוליו (תלקיט) ב classroomאחת הדרכים ליישום חלופות בהערכה הוא התל קיט או הפרט פוליו , שחדר למערכת החינוך במקצועות רבים שבעבר הוערכו אך ורק באמצעות מבחנים על נייר,התל קיט  הוא אוסף עבודות התלמיד  שמיצג את התפתחותו ואת מאמציו ואת והתקדמותו בתחום סמויים , לפי כך התלמיד הוא שותף בבחירת התכנים , כאשר הקריטריונים לבחירה ברורים לו ,גם  מחוון ההערכה הוא ברור למורה ולתלמיד כאחד , והחשוב ראיות לרפליקציה עצמית .בעידן של הטכנולוגיה החדשה השיתוף בפורט פוליו עם החברים לכיתה , עם ההורים ,  מורי המקצוע הם חשובים להתפתחות מעמיקה ,הזמינות של התלמיד להערותיו של המורה והנכונות  לבצוע ההנחיות  וקבלת המשוב המידי הם תנאי הכריחי להצלחת התל קיט , על כן אני רואה classroom משרת את מערכת החינוך  במישור זה בצורה נפלאה רק שהמורים והתלמידים ישכילו להשתמש בו נכונה , התלקיט אינו רק אוסף של עבודות התלמיד , אלא החומרים שנאספו בת לקיט מעידים שהתבצעה למידה מעמיקה בנושא ,חופש הבחירה בתקליט הוא על פי  קריטריונים שנקבעו מראש על ידי המורה ובשיתוף התלמידים , עם חופש הבחירה נותנים  האפשרות לתלמיד להשוות עבודתו עם עבודות של תלמידים אחרים כאשר התלמיד מצרף דף הסבר על מטרת התל קיט שלו . התוכן של התל קיט משקף את ההדגשים של תכנית הלימודים, התל קיט הוא כלי שמאפשר הערכה מתמשכת ץ ולארגון הפורט פוליו יש חשיבות רבה  , מארגנים אותו לפי נושאים , יעדים, סדר כרונולוגי,סוג התוצר, מידת שביעות הרצון , כאן אתייחס לclassroom  ככלי שמאפשר שיח בזרם שדרכו יכול התלמיד לשאול להתלבט לשתף מורים ותלמידים בארגון התל קיט שלו , ארגון הזרם בclassroom לפי נושאים מאפשר לתלמיד לתעד כל פעולה לפי לוח זמנים שוטף , מאפשר שיטה לראייה מקיפה של הישגיי התלמיד , ומאפשר לתלמיד לזהות נקודות חולשה ונקודות חוזק , באמצעות הזרם יש דרך לעודד התלמיד לשתף וליטול חלק ולקחת אחריות והוא יהווה למקור מידע משותף עבור כל התלמידים בכיתה , ומאפשר הערכת צמיחתו  של התלמיד בשיתוף  בין המורה והתלמיד.
הזרם הוא מקום הדיונים , השאלות של התלמידים , והמקום שדרכו המורה מכוון את תלמידיו על ידי שיתוף מקורות רלוונטיים לנלמד ,הוא מאפשר למורה ליצור בקלות משאבי למידה ,הוא נחשב לסביבה טקסטואלית המחייבת כתיבה , קריאה , הבעה ,וחשיבה , הוא מעודד את המשתתפים להעלות את תגובותיהם ושאלותיהם , יש בו תגובות מהירות והוא יהווה מקום עזרה לכול חברי הכיתה כאשר הוא נחשב לתוצר שיתופי של כול תלמידי הכיתה , הוא נותן שוויון הזדמנויות ומעודד למידה עצמית וחשיבה עצמית מאפשר למשתתפים לחשוב לשאול להתקשר , לעזור לאחרים מעודד פתרון בעיות במשותף , בעזרתו מתנהל דיון טוב שגורם לתלמידים למידה מעמיקה , מאתגרת ומשמעותית , הדיון באמצעות הזרם מעודד שיתופיות , ומתבטא בו  הקשר החברתי וחשיבה מסדר גבוה עם מודעות לעצמי ולזולת , תפקיד המורה בזרם הוא להנחות , לכוון, לייעץ, לזמן למידה, להעלות רמת הדיון והחשיבה ,מעודד שיתופיות בין התלמידים ומעודד השתתפות פעילה אצל כולם , המנחה שואל שאלות שמעודדות חשיבה מסדר גבוה , ומארגן את חומר הלימוד , לא נשכח שהוא דואג להתייחסות חברתית  מציין לשבח ומעודד תקשורת , ומבקש הסברים באמצעות כלי השאלה , יכול  להעלות את השאלה למעלה לראש הדיון מעודד אפליקציה נותן יעוץ מכוון לחומרים רלוונטיים,ושומר על כללי אתיקה בין כל חברי הקבוצה 
סינון הדעות בזרם 
הודעות בזרם מסודרות לפי התאריכים שהם מתפרסמים בהם , והפוסט האחרון נמצא למעלה , טיוטת ההודעות גם נמצאות  בחלק העליון ,ואינם גלויות לתלמידים , כך שהמורה יכול לפרסמן בזמן הדרוש.על כן גוגל הוסיפו תוכנה  לארגון הזרם לפי נושאים .
מורים ומנהלי כיתות יכולים לארגן את הזרם של הקורס על ידי הוספת נושאים להודעות , למטלות , לשאלות , ואחר כך יכולים לסנן את ההודעות לפי נושאים , כך המורים והתלמידים יכולים לצפות בתצוגה מקדימה בחומרים מצורפים מטלות או הודעות 

סרטון הזרם

classroom מאפשר את שלושת הקריטריונים של התל קיט 1-את קריטריון הבחירה בעקבות שיח מתמשך ומשותף באמצעות הזרם 2- וקרטריונים להערכה , קריטריונים לערכה כאשר כל העשייה של התלמיד היא שקופה למורה הקבצים משותפים ולפי הנחייתו בכל עת , 3- עיקרון המפגשים שהוא מתנהל באופן שוטף ולא רק  נשען על שנים או שלושה פעמים בשנה, המורה והתלמיד עובדים יחד כאשר המורה מספק הזדמנויות למידה באופן שוטף ומטלות בצוע מותאמות, צופה בנעשה , מתעד ומדווח , והתלמיד אחראי לניהול התלקיט בוחר פריטים , מתקן לפי המחיות המורה , נותן רפלקציה , מעריך עצמו , רושם ומתייחס להערכות אחרים , בclassroom קיימת האפשרות לשתף את ההורים  כצופים בתהליך התפתחות בנם ,התלקיט חייב תכנית הלימודים ויעדי ההוראה הם שמנחים וקובעים את הקריטריונים לבחירת  הפריטים בפורטפוליו כאשר בתלקיט מנהלים את אודות הלמידה, ראיות

ניהול התלקיט בclassroom

המורה קובע את נושאי התלקיט , לפי סדר כרינולוגי , מתחיל בקריטריונים להערכת תלקיט , ובחירת נושא אצל כול התלמידים ,  לאחר בחירת הנושא בזרם על ידי התלמידים עליהם לקבוע את הקריטריונים שמשרתים את תוכנית הלימודים ואת יעדי ההוראה ולזכור  שתלקיט הוא תיק העבודה של התמיד ושל המורה  והוא נגיש לשניהם בכול זמן ומכול מקום , ההחלטות על החומרים שיהיו בתלקיט ניתנים בידי המורה  בשיתוף התלמיד  וניתנת תמיד לשיקול דעת המורה,, תפקיד המורה הוא כמספק הזדמנויות למידה באופן מתמשך ,  על ידי הדרכה , הנחיה , הערכה, הנחיה , וזימון סביבות למידה , ומאגרי מידע , וחומרים נגישים , ומתן מטלות הערכה מכוונות ומותאמות , המורה צופה מתעד ומדווח ומחוויה את דעתו כך  הוא מלוה את התקדמותו של התלמיד באמצעות המסמך המשותף שמאפשר , הערות המורה , המילה חקור ,  ואף שליחת  הערה קולית במידת הצורך , וזימון קישורים לחומרים ולסרטונים שעוזרים לתלמיד
סרטון שליחת מטלה ולווי התלמידים

התלמיד צריך שייתן תשובות לשאלות רפלקציה ולשאול את עצמו במהלך העבודה , כמו מה אני אוהב ?מה היה חשוב לי כשכתבתי את עבודתי ?איך השתנתה הכתיבה שלי?איך אני מעריך את העבודה של?מה צריך לשנות?


המסמך של גוגל שנכתבה  בו המטלה ושוכפלה עבור כל תלמיד באמצעות הclassroom  מאפשרת לתלמיד לעשות
תוכן עניינים מקושר
דף תודות ברור ובולט
הערכה עצמית , קישור לדף המצדיק את מתן הציון העצמי, קישור לדף  נפרד
פרופיל התלמיד
קישור ליומן שנכתב במהלך העבודה על התלקיט, וההיסטוריה של המסמך תהווה תיעוד טוב לנעשה

מהו פורט פוליו 
הפורט פוליו הוא כלי  שבו התלמידים צוברים את עבודותיהם במשך שנת הלימודים , הפריטים יכולים להיות , חיבורים, תמונות, שאלונים, דפי משוב,הערכה עצמית ,הערכת חברים, והערכת הורים

השלבים לארגון הפורט פוליו 
המורה פותח  הclassroom   ורושם את הנושאים הבאים בזרם


 1. מטרות הפורטפוליו
 2. כיצד מארגנים 
 3. כלים לביצוע הפורטפוליו
 4. כותבים כל יום
 5. שיעורים קצרים
 6. הערכת עמיתים
 7. כותבים ומעריכים את עצמנו 
 8. ארגון הפורטפוליו
 9. הגברת המודעות ללמידה 


 • המורה שולח את המטלה לכול תלמידיו כאשר מכילה שני קבצים 1- תבנית לבניית תלקיט 2- קובץ תלקיט תיעוד איסוף של שאלונים , חומרים , תמונות , קישורים, , ויוצר עותק עבור כל תלמיד . ומעשיר את הכיתה  במידע כללי על ידי זימון חומרים רלוונטים לבצוע הפורט פוליו , קישורים, סרטונים, מצגות , מסמכים 
 • המורה פותח שאלה  ראשונה 'מהו הנושא שבחרת לכתוב עליו והן מטרותיו  מטרות הפורטפוליו  ?עם פתיחת השאלה הוא בוחר את הנושא שלה  , ומתחיל לפי הסדר של הנושאים  שהזכרתי למעלה , האפשרות של המיון לפי נושאים בצד ימין של הclassroom   היא תעזור  בעתיד לתלמידים למיין  לחזור לתגובות שלהם ושל  חבריהם ושל המורה , בוחר בנושא הראשון מטרת הפורט פוליו כך הוא יבקש מכול תלמיד לכתוב , לשאלול , לברר, לשתף במטרת הפורט פוליו שלו 
 • שימו לב בתרשים  למס' 2  לאפשר  ל תלמידים יכולים להגיב לחברים שלהם ול מס 3 בתרשים  כל תלמיד יכול לערוך כך התלמידים יכולים לערוך לחבריהם להוסיף רעיונות ולעזור אחד לשני,המורה תמיד יכול להתערב להנחות ולכוון כך התלמיד יוכל  להיעזר בחבריו לבחירת התלקיט שלו ומטרותיו , כך מביאים את התלמידים למודעות גבוהה לדרך עבודתם תוך פיתוח הרגלי חשיבה  במהלך הכתיבה, התלקיט מאפשר לתלמיד לעשות פרוייקט תוך כדי פיתוח תהליך של שיפור במהלך העבודה , הוא עובד תוך שיתוף פעולה , הפורט פוליו יהווה ערץ תקשורת נוסף בין המורה לתלמיד לפי סטנדרטים וקרטריונים קבועים מראש, התלמיד לומד להעריך את עצמו , והוא נועד לשפר את תהליך הלמידה והתלמיד יתרגל להעריך את עצמו כאשר זמן ההערכה הוא ארוך מן הרגיל תוך שמירה על הוגנות ויעילות , כמובן המורה מקצה זמן והתלמידים חייבים לעמוד בלוח הזמנים כדי לעבור לשאלה השניה 


 לאחר שכול תלמיד בחר בנושא שלו וקבע את מטרותיו , המורה מעלה את השאלה השניה ובחר לה הנושא השני (כיצד מארגנים), כיצד מארגנים פורטפוליו


 • כיצד מארגנים פורטפוליו, המורה יוצר מטלה ושלח באצמעותה שני קבצים שיהוו שני תיקים עבור התלמיד , קובץ אחד ישמש כאוסף לכול תוצרי  התלמיד כמו השכתוב ועריכה כאן יאספו פריטים שונים כמו שאלונים , תמונות , תיעוד תמונות, תגובות ,מכתבים, סרטונים, מצגות, , הקובץ השני מהווה עבודתו של התלמיד , כאן הוא  בוחר מסכמים מתיק האוסף אל העבודה  הסופית שלו, כאן גם חלק ההערכה התלמיד יתבקש לכתוב מדוע הוא חושב שהעבודה שלו מצטיינת? לפעמים הוא נדרש לכתוב  את העבודות הלא טובות שלו , על מנת להראות את רמת השיפור שחלה עליו, כאן גם התלמיד מצרף מהתיק הראשון מתגובותיהם של אחרים על עבודתו , כדי לעבור ממצב של טיוטה למצב של עבודה תקינה , למעשה התלמיד צריך להראות את  השלבים שהתיק עבר  מהיותו טיוטה עד  שהפך לעבודה  מצויינת, רצוי ללמד את התלמיד לעשות הפניות , קישורים  למסמכים או גליונות אחרים , ולעשות תוכן עניינים מקושר למסמכים אלה , למשל החלקים של הרפלקציה , הפתיחה , תודות  מקורות , כל נושא  בקובץ נפרד  והם מקושרים   בתוך תוכן עניינים , קישורים לדפי עבודה שונים , צילומים ותעודים שונים , והכול מאורגן בתיקייה ציבורית בדרייב 
 • כלים לביצוע הפורט פוליו, נתן להשתמש בתבניות מוכנות שהמורה מפיץ עותק עבור און  כל תלמיד- בונים התבנייות במסמכי גוגל -, ניתן להשתמש בדפי עבודה , דפי משוב מוכנים ,היום ניתן לשמור את כל הקבצים בתיקייה אחת בדרייב ,כך המידע יהיה זמין להם וניתן לשינוי בכול רגע נתון, התלמיד מקבל מחוון הערכה לכתיבה ומתחיל להעריך את עבודתו ולתקן ולשפר אותה ולאור הערכתו  העצמית הוא משכתב את הכתוב בתלקיט  , כך המעריך יוצא שהוא לומד איך לשפר את התוצר שבעצם הוא שלו, המורים וההורים גם מקבלים קריטריונים להערכת עבודת התלמיד ויסייעו לו על ידי מילוי דפי משוב ממוחשבים ,  ובנויים בגוגל דוקס, פורט פוליו טוב משקף את היכולת הטכנולוגית של התלמיד  לפתוח מסמכים לגיונות מצגות , ס לערוך סרטונים, ולקשר אותם לחלקים הרלוונטיים פורט פוליו טוב  מעיד על רמת ביצועים טובה ומצביע על מידת הנעה והנאה מהלימודים., 
                 עם השימוש ב classroom   התלמידים יכולים ליצור ולשלוח את עבודתם באופן דיגיטלי , והמורה משאיר את הערותיו לתלמיד , כך המורה מנצל את ההזמנות לתת משוב מידי מכול מקום ובכל זמן, כך ה classroom   נותן הזדמנות טובה למורה ליצירת משוב  באמצעות ארבע אפשרויות קיימים 
 • משוב תגובה באמצעות טקסט
 • משוב קולי  באמצעות התוסף kaizena
 • משוב וידאו
 • משוב בכתב יד , בצבעים , הדגשה ומחיקה 


אחת הדרכים הפשוטות ביותר למתן תגובה היא: לתת הערה באמצעות טקסט שניתן להוסיף במסמך של גוגל מה שעליך לעשות
לבחור את הטקסט שברצונך  לכתוב עליו משוב
הוסף תגובה  או Ctrl-Alt-M , או הוספה תגובה  מתפריט העליון ומגיבים
1.      הקלד את הטקסט רצוי ולחץ על "שלח" לעזוב את המשוב בשוליים הימניים  של המסמך.
2.      אתה יכול  להשאיר היפר ההערה לתלמיד עם וידאו מועיל או אתר הדרכה.
3.      סטודנט יכול להגיב לתגובה שלך על ידי לחיצה על זה, המאפשר פינג  פונג בין המורה לתלמיד .


4.      אתה יכול להסתיר את  ההערות , וללחוץ על הכפתור תגובות כדי לצפות שוב בכול הערות וללחוץ על פתח מחדש כדי להחזיר את ההערות שהוסרו


 • תדירות הכתיבה , על מנת לפתיח אצל התלמידים  הרגלי כתיבה הם חייבים לכתוב כל יום , רצוי רבע שעה ביום- עליהם לדעת שכול דבר חדש שלמדו בכול שיעור להסיב אותו לתלקיט שלהם , כך יצברו קובץ הטיוטה הרבה מידע "אוסף" מידע שייבדק על ידי המורה מאוסף זה למעשה התלמיד יידרש לשכתב את הפורט פוליו שלו , למעשה הכתיבה הדיגיטלית תעזור לו כי יותר קל לו לשנות , לתקן , להעריך, למיין בטבלאות , לחפש , לצבוע, להדגיש, לערוך  , לשלוח, לשתף, ואף למחוק, המטרה היא פיתוח הרגלי כתיבה יום יומית אצל תלמידינו, התוצאה תהיה קבועה ראש פורטפוליו עשיר וטוב 

 •  משובים הערכת עמיתים 
הערכת עמיתים היא משימה ברמת חשיבה גבוהה המתאימה ולטיפוח כישוריםחשיבה ולמידה לאורך זמן ממושך ,בהערכת עמיתים קיים דגש מובנה על תכנון ורפלקציה והיא חושפת בפני המשתתפים לא רק את התוצרים אלא גם את הטכניקות ואת תהליך ההערכה שמבצעים העמיתים והמורה. התהליך חשוב לא פחות ממצאי ההערכה Zariski 1996) )
הוראה בסביבה מתוקשבת מאפשרת לספק לסטודנטים משוב מהיר, ובכך לשפר ולייעל את איכות ההוראה (Kerka & Wonacott, 2000). מחקרים רבים מציינים את הלמידה השיתופית בכלל ואת הערכת עמיתים בפרט כיתרונות הפוטנציאליים שמעניק שילוב התקשוב בהוראה אקדמית  (לדוגמה:

Robbin, 2001, Morgan & O'Reilly 1999, Kerka & Wonacott 2000  Kimeldorf 1995,  McConnell 1999, Rushton, 1993) .

הערכת עמיתים היא אחת מאסטרטגיות ההוראה היעילות המבוססות של שיתוף ומעורבות הלומד בתהליך הלמידה, והיא מתאימה במיוחד להשגת המטרות של ההוראה בתחומי תוכן רבים. שימוש מושכל בתקשוב עשוי לאפשר שילוב יעיל (ומוגבר) של הערכת עמיתים בהוראה אקדמית.


יום שבת, 24 בספטמבר 2016

classroomGoogle כיתה

גוגל כיתה,classroom, היא מערכת לניהול למידה שכוללת  עבודות התלמידים , משימות, מטלות , והוא נחשב לכלי להכרזות חברתיות ולימודיות , המורים יכולים לתקשר עם  כל חברי הכיתה הן באופן פרטני והן באופן ציבורי לצרף סרטונים,קישורים וקבצים תוך שליטה ברמת השיתוף הרצויה. המורה יכול ליצור מטלה  לשתף תלמידיו ולעקוב אחרי ביצועה  ובו זמנים לכוון אותם לתמוך בהם ולעזור להם באופן פרטני מכול מקום ובכול זמן,  לאחר שליחת העבודות על ידי התלמידים,המורה יכול להעיר, להגיב, ולרשום  הערות ולתת ציונים  בנוסף  קיימת אפשרות הורדת הציונים באופן מרוכז ולשתפם עם מחנכים אחרים .

         גוגל כיתה הוא פלטפורמה ומאפשרת למורים ליצור , לאסוף ולהקצות עבור כל חברי הכיתה חומרים רלוונטיים ליחידות ההוראה הנלמדות , מאפשרת שיתוף התלמידים   בקבצים,בחוויות גם בתוצרים ותגובות ,  , כך הקלאס רום מאפשר  לכולם לעבוד יחד בעבודה שיתופית , כל החומרים נשמרים בתיקיה בדרייב .
גוגל כיתה אינה אתר זו היא סביבה סגורה והורים אינם יכולים  ולהתערב בעשייה בה אלא יכולים לעקוב אחרי המשימות הניתנות לילדיהם  בשונה ממערכת  LMS שמכילה תכנים דיגיטליים מובנים מראש כאן כל מורה  מעלה את התכנים המתאימים לעבודתו.

 להלן תיאור סדר זרימת העבודה הבסיסית:
1.     מורה יוצר פעילות / תבנית בDocs, וכו '
2.     מורה יוצר משימה בכיתה.
3.     תלמידים מקבלים משימה  מהמורה , עם קבצי עזרה וקישורים .
4.     בסיום התלמידים שולחים בחזרה  למורה דרך הכיתה .
5.     מורה יכול לבדוק מי מתלמידיו הגיש את המטלה ועמד בלוח הזמנים שהוקצה .
6.       בתום הבדיקה המורה יכול להחזיר לתלמידים  משוב וציון .
תכונות עיקריות
 • מורים יכולים להקצות Google Doc, מצגת, גיליון אלקטרוני, ציור, קישור, וידאו YouTube, קובץ מצורף, או פשוט יכולים לכתוב  טקסט. בנוסף מורים  יכולים  להוסיף פריטים מרובים למשימה במרכז המשאבים 
 • תלמידים יכולים לצרף פריטים נוספים למשימה, כוללים מסמכים וקישורים נוספים.
 • כאשר תלמידים מחזירים למורה את המטלה  לבדיקה , הרשאות עריכה יבוטלו  עבור התלמיד. הם אינםיכולים לערוך את המשימה יותר   עד שהמורה מחזיר את העבודה .
הכנת classroom לשנה החדשה 

1-המורים מתבקשים לנקות את כל מרחב הכיתות של השנה שעברה , ולהסיר את  הסמלים של  הכיתות  המיותרות  ולפנות את מרחב הכיתות לפתיחת כיתות נוספות לשנה החדשה , לגבי התלמידים על מנת להכין את המרחב האשי שלהם  הם לוחצים על שלוש הנקודות  בראש התמונה  ועושים והסר , ראה בתמונה 2-לכתוב  את שם  שנת הלמודים "תשע"ז" והשם של הכיתה כאשר יוצרים כיתות חדשות .  כדי להקל עליכם לנהל את הכיתות לאורך זמן ובמיוחד אחרי שאתם שולחים אותם לארכיון , עוד זה יקל עליכם לנהל את הקבצים בדרייב 


3-חשוב מאוד  לא לפספס את האפשרויות לשיתוף הורים ושמירת קשר אתם בכול הקשור להתקדמות ילדיהם , גוגל כיתה מאפשרת לצרף הורים בשלושה דרכים
 1. שימוש בדואר ושליחת הודעות שוטפות ודחופות 
 2. להפוך את לוח השנה הנמצא במידע כללי לציבורי והטבעתו באתר 
 3. הורים מקבלים הודעות שוטפות  בכול משימה או מטלה  צפה  בסרטון הבא:

4- גוגל כיתה ישמש אות המורים  בהפעלת התלמידים , הערכתם הערכה מעצבת והערכה מסכמת  לקדם את הלמידה באמצעות מטלות, שאלות, הכרזות , דיונים והוספת תוכן לשיעורים , לחשוב להעשיר את הכיתה בתכנים   ,גוגל כיתה עוזר למורה  בהפעלת חלופות בהערכה במיוחד ביצירת  בפורט פולו דיגיטלי, בניית פרוייקטים משותפים תיעוד למידה .

כניסה ראשונה לגוגל כיתה ופתיחת כיתה חדשה


5-הפלטפורמה מאפשרת למורה להביא את כל התוכן הדיגיטלי למקום אחד, קל לעקוב אחרי השיעור, כולל  העלאת תוכן מהאינטרנט, YouTube, תמונות Google, Flickr, Google Drive, Dropbox, ולעשות תקשורת עם התלמידים וההורים .  האפשרות להוסיף דיונים   ומשוב לתשובות התלמידים שלנו !המורה  יכול להיות משותף עם תלמידיו באמצעות קישור ייחודי, לGoogle כיתה , פייסבוק, טוויטר, דואר אלקטרוני, קוד QR, או להטביע את השיעור באתר האינטרנט ש. . המורה יכול  להשתמש במבחנים  של גוגל טפסים, בקבצים משותפים ודפי עבודה  ללמד ליצור מצגות ופרויקטים אחרים. יתרה על כן  גוגל קלאס רום  מאפשר שילובiPad   ולמידה ניידת שגורמת ויסות עצמי  מעוררת מוטיבציה ,מגבירה את הפוטנציאל של הלמידה אצל התלמידים ומחזקת את הקשר תלמיד הורה,  וגורמת למימוש עצמי , יצירתיות והצלחה.

הזמנת תלמידים לכיתה 

הוספת תלמידים לכיתה  מתבצעת דרך אנשי הקשר או באמצעות גוגל קבוצות,או דרך הקוד , בהוספה באמצעות הקבוצות , המורה חייב להיות בעלים בקבוצה שהוא רוצה להזמין את חבריה, בהזמנה מאנשי קשר , התלמידים חייבים להיות קבוצת אנשי קשר במייל של המורה המזמין, עוד במידע כללי קיימת האפשרות להוסיף עוד מורה או יותר ממורה אחד לכיתה אחת 
להלן שלושה דרכים להוספת תלמידים לגוגל כיתה  :  

 1.  הזמנה דרך אנשי קשר בתנאי שהתלמידים הם קבוצה באנשי קשר של המורה .
 2. הזמנה באמצעות  גוגל קבוצות , בתנאי שהמורה הוא בעלים בקבוצה 
 3. שליחת  קוד הכיתה לתלמידים , זו הדרך הכי מוצלחת וחביבה על התלמידים , ויעילה למורים למעקב 
חשוב לאפס את הקוד לאחר שהמורה מוודא שכול התלמידים נכנסו לכיתה . 
      הזרם הוא מקום הדיונים , השאלות של התלמידים , והמקום שדרכו המורה מכוון את תלמידיו על ידי שיתוף מקורות רלוונטיים לנלמד .הזרם אינו דורש מיומנויות מחשב גבוהות,הוא מאפשר למורה ליצור בקלות משאבי למידה ,הוא נחשב לסביבה טקסטואלית המחייבת כתיבה , קריאה , הבעה ,וחשיבה , הוא מעודד את המשתתפים להעלות את תגובותיהם ושאלותיהם , יש בו תגובות מהירות והוא יהווה מקום עזרה לכול חברי הכיתה כאשר הוא נחשב לתוצר שיתופי של כול תלמידי הכיתה , הוא נותן שוויון הזדמנויות ומעודד למידה עצמית וחשיבה עצמית מאפשר למשתתפים לחשוב לשאול להתקשר , לעזור לאחרים מעודד פתרון בעיות במשותף , בעזרתו מתנהל דיון טוב שגורם לתלמידים למידה מעמיקה , מאתגרת ומשמעותית , הדיון באמצעות הזרם מעודד שיתופיות , ומתבטא בו  הקשר החברתי וחשיבה מסדר גבוה עם מודעות לעצמי ולזולת , תפקיד המורה בזרם הוא להנחות , לכוון, לייעץ, לזמן למידה, להעלות רמת הדיון והחשיבה ,מעודד שיתופיות בין התלמידים ומעודד השתתפות פעילה אצל כולם , המנחה שואל שאלות שמעודדות חשיבה מסדר גבוה , ומארגן את חומר הלימוד , לא נשכח שהוא דואג להתייחסות חברתית  מציין לשבח ומעודד תקשורת , ומבקש הסברים באמצעות כלי השאלה , יכול  להעלות את השאלה למעלה לראש הדיון מעודד אפליקציה נותן יעוץ מכוון לחומרים רלוונטיים,ושומר על כללי אתיקה בין כל חברי הקבוצה 
סינון הדעות בזרם 
הודעות בזרם מסודרות לפי התאריכים שהם מתפרסמים בהם , והפוסט האחרון נמצא למעלה , טיוטת ההודעות גם נמצאות  בחלק העליון ,ואינם גלויות לתלמידים , כך שהמורה יכול לפרסמן בזמן הדרוש.
על כן גוגל הוסיפו תוכנה  לארגון הזרם לפי נושאים 
מורים ומנהלי כיתות יכולים לארגן את הזרם של הקורס על ידי הוספת נושאים להודעות , למטלות , לשאלות , ואחר כך יכולים לסנן את ההודעות לפי נושאים , כך המורים והתלמידים יכולים לצפות בתצוגה מקדימה בחומרים מצורפים מטלות או הודעות 
סינון הודעות בזרם 
סרטון לשאלת שאלה בזרם 

סרטון הצמדת הודעה בראש העמוד של הזרם יצירת מטלה 

כדי ליצור מטלה יוצרים מסמך בקליק אחד בגוגל דרייב באמצעות מחשב או כלים ניידים,כותבים בתוכו את המטלה , מצרפים אליו סרטונים מסמכים קישורים GOOGFLE FORM ומפיצים לתלמידים , כלאס רום עוזר למורים לצור עותק אחד עבור כל תלמיד , התלמידים יכולים להיכנס למטלה לענות על השאלות , לצור תוצרים חדשים ולהחזיר למורה ,  קיימת האפשרות של התאמה אישית כמו קביעת תאריך אחרון להגשה , לשמור המטלה כטיוטה ,ולפרסם באופן אוטומטי בזרם הקורס , לקבוע לה נושא שיקל על התלמיד והמורה את המיון לפי נושאים, ושימוש חוזר במטלה, ושימוש במטלה ליותר מכיתה אחת.
 המטלה יוצרים בגוגל דרייב , אפשר בכול יישום מיישומי הדרייב כמו בצייר או בדוקס , אני ממליץ גם להשתמש בטפסים של גוגל לבניית שאלונים , מבחנים, דפי עבודה , סקרים, משובים, רפלקציה ועוד....על המורה לתת לתלמידיו את האפשרות לשאול שאלות ולעשות דיונים  והוא משמש כמנחה , מדריך, מכוון, זמין, מעלה את רמת הדיון  באמצעות שאלת שאלות ברמת חשיבה גבוהה , , המטלה צריכה לכלול בתוכה רשימת מקורות למחקר או לקריאה או לגלישה שתעזור לתלמידים להרחיב את הידע על הנושא, חשוב לפרסם את המטלה גם לתלמידים וגם להורים , ולשתף אותה עם מורים אחרים , ובמיוחד  שגוגל קלאס רום מאפשר ליותר ממורה אחד לעבוד בקלאס רום אחד ,אני ממליץ לשלב סרטונים מהיוטיוב, סרטונים שאתם עושים, או קיימים ברשת,כי הם עוזרים לתלמידים מאוד, ואף מעודדים לבצוע, המורה חייב לספק משובים מידיים לתלמידיו  משובים מעודדים, מכוונים, ומפתחים חשיבה , המורה צריך שיעקוב אחרי הבצוע ולקבוע  נורמות עבודה לאורך כל השנה , ולא לתקופה מסוימת  , ולשמור על המשכיות, תדירות גבוהה לשימוש במשימות בקלאס רום  , המורה מעודד את התלמידים כדי שישלחו את התוצרים שלהם , ולפרסם  אותם , ללא השימוש בנייר , המורה צריך שיקבע  תאריכי יעד והרגיל את התלמידים לעמוד בלוח הזמנים שהוקצה להם מה שנקרא לחנך אותם לאזרחות דיגיטלית נאותה.

בסרטון זה מראה איך מוסיפים מטלה

הוספת משימה לזרם הכיתה שלך
חיבור קובץ , קישור, וידאו למשימה
המאפשר לתלמידים לצרף פריטים נוספים למשימה, ובכלל זה ליצור מסמכים חדשים
לבדוק את ההתקדמות בכל משימה
איך תלמידים  מתחילים לעבוד במשימות סרטון זה מראה כיצד התלמידים יפעלו בכיתה שלהם ולהגיש  עבודת וכיצד המורה אוסף את המטלות, ונותן ציונים 
מעקב המורי אחרי ביצוע המטלה 


המורה  בודק את המטלות ונותן ציוניםשימוש חוזר במטלה

שליחת מבחן' דף עבודה ממוחשב  דרך Google כיתה
יצירת מבחנים באמצעות גוגל טפסים

שיתוף הורים

להשתתפות ההורים בעשייה הבית ספרית השפעה משמעותית על הלמידה של התלמידים. Google השיקו תכונה חדשה ב- Google כיתה שתשתף באופן אוטומטי סיכומים של עבודת תלמידים עם הורים . לאחר שהוזמנו על ידי המורה, ההורים יקבלו בדוא"ל סיכום יומי או שבועי אוטומטי של עבודות התלמידים וההודעות בכיתה, מה שמאפשר להורה להישאר מעודכן בכול אשר קורה בכיתה של בנו 
סרטון הדרכה למורים להשלמת השימוש בgoogle classroom להנאתכם ולחיזוק הקשר עם ההורים ועדכונם בתהליך הלמידה של בנם 

דרכים להפעלת קלאס רום 

1- Collaborative : כתיבת ההערות המשותפות היא אחת הדרכים היעילות ללמידה: העתקת הערות, ושיתופן והשוואתן עם הערות אחרות ,זו דרך הרבה יותר חזקה  מקריאה והאזנה כי מתקיימת למידה חברתית  במקום הלמידה היחידנית , זהו מרחב למידה שכול אחד יכול ליצור בו לשאול להתבטא וללמוד , הדרך הקלה היא לספק משוב ולכתוב הערות ולצור מצגת משותפת כאשר המורה עושה תחרות בין התלמידים לשקף הכי טוב,במקום שכול אחד עושה מצגת כולם  בונים מצגת אחת שיתופית טובה, 

בסרטון זה תמצאו את ההגדרות איך לשתף בין שני דומיינים שונים כדי לעשות פעילות שיתופית בין שני בתי ספר או יותר 

2-אקטואליה news.google הוא מקום נהדר למצוא ולבנות עליה פעילות שיתופית או מדעית ולנגישה לתלמידים. כמו בניית מפה לאירועים שמתרחשים במדינות העולם , בניית לוגו להודעות בגוגל חדשות , או פענוח מקרה של אקטואליה , או ליצור וידואו במקום המלים הכתובות , ולתת לתלמידים להשתמש באו רינות מחשב כגון: לעשות מצגות מסמכים וודאו ולהגיש למורה , או להתייחסות לתמונה ובניית תוצר בעקבות ההתייחסות .
3- לחשוב על למידה מבוססת פרוייקטים , תלמידים רבים רוצים ללמוד באמצעות  פרוייקט מסוים ובלווי המורה ,צרו שיתוף במסמכים בין הלומדים , צרו מבחנים עם ציונים מידיים באמצעות גוגל טפסים , ושתפו מורים אחרים שמלמדים אותו מקצוע , עם אפשרות לפתיחת תכנית למידה עם מורים אחרים.

4- שימוש בגוגל מפות , כטריגר ללמידה ,התלמידים יצרו את המפות האישיות שלהם , ישתפו אותן , ויכתבו טקסט מתאים למקום , עם קישורים רלוונטיים להרחבת הידע על המקום , ולשמור את התוצר בפורמטים שונים כמו : PDF, JPEG אוPING כך התלמידים יכירו את הפורמטים האלה  ואת הדרכים לעבד אותם טכנולוגית, ולשתף אותם עם אחרים. עם האפשרות לפעילויות בסמארטפונים , ולמידה ניידת.

5- פורט פוליו דיגיטלי (תלקיט ) :המורים יכולים לתעד את תהליך הצמיחה של  התלמידים  לאורך זמן באמצעות הגיליונות וממסמכים של גוגל, ולהראות איך הם משתפים אחרים ובונים  תיק דיגיטלי .
הילדים שלנו יאהבו לראות בסמארטפונים שלהם ולעבוד ולתעד באמצעותו , עם האפשרות להוספת הערות קוליות במסמכים של גוגל.
בקרה ומעקב אחרי הכיתות של בית הספר

תפקיד מנהל המערכת או רכז התקשוב בשיתוף עם המנהל של בית הספר להפקת דוחות על הנעשה בכיתות גוגל של בית הספר
חשוב מאוד שרכז התקשוב יעקוב אחרי  מה שנעשה בגוגל כיתה בAPPS הבית ספרי  במטרה לקדם את מס' המורים שמשתמשים בגוגל כיתה , להיכנס לכיתת ולעודד הפעלת התלמידה בה . לצורך זה על רכז התקשוב להוציא דוח חודשי  שמסכם את הפעילות של גוגל כיתה בבית הספר 
הוצאת דוח על פעילות המורים בקלאס רום ,  מראה כמה כיתות נפתחו ב APPS הבית ספרי מי פתח ? מתי העדכונים האחרונים בכיתות , הקודים של כל הכיתות.

מה ניתן לעשות  עם הדוח , גוגל כיתות, של בית הספר?
 1. שולחים למורים בבית הספר
 2. מעדכנים את המנהל במה שקורה 
 3. יושבים עם רכזי המקצועות על כול הכיתות של אותו מקצוע 
 4. דנים  יחד במליאה כיצד אפשר לשבח את הכיתות הקיימות וכיצד אפשר להגביר את השימוש בקלאס רום בבית הספר.
 5.  עושים משוב לתלמידים ולהורים על מידת שביעות הרצון מגוגל כיתה שנפתח עבורם. הקבוצה של הclassroomשיתוף בין  Domaenes

Google כיתה בא לעזור לנו כמורים ולארגן את הנעשה בדרייב אצל התלמידים , ולהיות שותפים מעורבים תומכים ומלווים את תלמידינו , באמצעות יצירת תיקיות מידע מאורגנות, מטלות מובנות , שאלות , תגובות ושיתוף ,ובמיוחד שיתוף תלמידים מורים אחרים והורים , הקלאס רום נותן גישה קלה לתלמידים לחומרי לימוד , מעודד מוטיבציה לקריאה וכתיבה אצל תלמידינו, במיוחד שהוא מתחבר טוב מאוד לכלים ניידים , מאפשר לצור קיר נתונים משותף לקידוד הידע והשימוש בצבעים השונים למיון  למזוג ויצירה  ,  מקל על המורים מתן משוב מידי ,  שהוא יכול לראות מי סיים את המשימה ומי לא מי מתקשה ומי צריך עזרה ,  וישנם המון דרכים לעזרה כמו השימוש בכלי המחקר שהוא נפלא  עבור כתיבת פרויקט , והתגובות שהיישומים מאפשרים , והאפשרות לשלוח חומרים וקישורים רלוונטים בכול רגע ולפי הצורך של תלמידנו,השימוש בטקסונומיה של בלום חשובה לנו לבניית השיעורים שלנו , מה שהזרם ' המטלה  uמאגר הידע מאפשרים  , ושליחת המטלות היחידניות והמשותפות עבור תלמידנו , שאלות מכוונות ומפתחות את השיח בזרם, והתגובות המידיות והשימוש  במבחנים של גוגל טפסים והחיבור של גוגל כיתה ולא לשכוח שתמיד ניתן לחבר אותו עם האנג אוט של גוגל ולעבוד מרחוק עם תלמידנו במסמכים  אן ליין .
יום חמישי, 28 ביולי 2016

תמונה שווה אלף מילים

   תמונה שווה אלף מילים
         התמונה עוזרת לתלמידינו  כי באמצעותה  הם יכולים  להביע  משמעויות שקשה להביע אותן במילים  .והיא עוזרת לנו לפתח חשיבה ובניית מושגים חדשים עבור התחום שמועברת אליו ההשאלה  , ובמקרים אלה התמונה היא הפתרון להביע את הרעיונות שלנו והשימוש בתמונה  בכיתה הוא כלי בעל-ערך רב. לפיכך, הייצוג של דימוי באמצעות קלט חזותי פשוט נראה בעיני החוקרים ככלי אידאלי, וזאת מחמת הנגישות הרבה שלו 'והפוטנציאל הגלום בו לתלמידים. 
לשימוש בתמונה ויזואלית  יכול להיות תפקיד נוסף והוא יכולות לשמש כלי רב עצמה בפתרון בעיות ובפיתוח תאוריות. כאשר נתקלים בבעיה מופשטת ויוצרים בעבורה תמונה ויזואלית   מטבעה, מגייסים כושר חשיבה נוסף - "חשיבה בתמונות", והדבר מסייע בפתרון הבעיה. איינשטיין העיד על עצמו שההבנות הבסיסיות שלו נבעו מחשיבה חזותית-מרחבית. לא רק הוא חשב בצורה כזו.  גם ביסודן של תאוריות רבות יש מטפורות ויזואליות: "עץ החיים" של דרווין, קרחון השקוע במים הממחיש את מושג הלא-מודע של פרויד (לב, 1997), "פירמידה" ו"סולם" בסוציולוגיה, "זרם" בתורת החשמל, "גאות ושפל" בכלכלה, "ערוץ" בתקשורת ו"שושנת הרוחות" (שאין בה דבר מן השושנה) בגאוגרפיה - הם דוגמאות נוספות להמשגה מדעית באמצעות התמונה כאמצעי מטפורי לערך הנלמד.
 א.    באמצעות התמונה אנחנו בונים מושגים חדשים  סוגים של מושגי  עומק  אפשר גם מבנה מערכת שלמה של מושגים ביחס זה לזה  מה שנקרא מטפורה מרחבית,  ולתת לתלמידינו להתחבר לידע  רגשית ,  קוגניטיבית ,  אישית ובן אישית .
 ב.   התמונה משמשת  ככלי  אובייקטים פיסקליים והיא מאפשרת המשגה של חוויות אישיות או רעיונות מופשטים  מטבעם וקשה לתמלל  להתייחס ולהעביר  באמצעות הצגתם כאובייקטים ממשיים  , ארגון, מיון, וקיבוץ. 
 ג. התמונה מאפשרת העברת מידע  מתחום המקור המובנה המפותח והעשיר בידע שאותו אנו מעבירים , כמו אכילה , גוף האדם , טבע, תופעה מהעולם שלנו לתחום המופשט שאנחנו מרחיבים הידע של תלמידינו עליו.
     השפה המילולית מוגבלת וקשה לבטא דרכה   הרבה מסרים , שכן אפשר להביע אותם דרך התמונות ומטפורות ציוריות או תמונתיות מרחיבות את האפשריות להבעה, אף נוגעות יותר אל השפה הרגשית והסובייקטיביות. ראוי לציין  שהשימוש בציורים או בתמונות או בקולאז' כדי לפתור בעיה או לפתח נושא מסוים ולבנות מושגים חדשים הפך להיות יעיל ונפוץ בימינו ובאמצעות התמונה  אנחנו יכולים לפתח חשיבה ולקשר נושאים  סותרים על סמך ההקשה בין היסודות המרכיבים ,או אנלוגיה  בין התמונה לבין   מה שבאה לבטא . אך יש להיזהר כי  צריך לבחור את התמונה הנכונה  לנושא  המתאים כדי   להימנע מטעויות בהעברת המסרים , התערבות או הדרכה  או הסבר  בוודאי יעזור מאוד להעברת המסר .  יתירה מזו השימוש בתמונה  ממלא את אותם תפקידים של ההסבר המילולי אבל  התמונה יותר חזקה , (תמונה שווה אלף מילים), כמו הבניית מושגים ותפיסות, מכניזם של למידה, שכנוע ושינוי עמדות (שיח פוליטי), פתרון בעיות.
השימוש בתמונה עוזר לתלמידים שלנו ללמוד בכוחות עצמם , ולפעמים השימוש בתבנית של תמונה , או מפת מושים או ברשימת זרימה או ביסודות מארגנים כדי למנוע עומס קוגניטיבי על הלומדים. או תמונות רגילות כדי להעביר לתלמידנו ידע שבלתי אפשר להעביר אותו באמצעות מילים .התמונה משמשת כתומך למידה ליצירת סביבת למידה שיכולה לקדם משמעותית את היכולת השפתית , התקשורתית והאוריינית של ילדים עם לקויי תקשורת ושפה .בייחוד אצל ילדים בעלי צרכים מיוחדים שיש להם בעיית תקשורת.
 אחד הכלים שיכולים לשמש אותנו כמורים ותלמידים הוא הצייר של  google drawing נמצא שהוא  מאפשר: שיתוף , שליחת קישור, שיכפול , ציור , בניית תוצרים חדשים מסוג ציורים, תרשימי זרימה , או פוסט. ושליחתם ,google drawing מאפשר הורדת תמונה כתיבה  על גבי תמונה עבודה בטבלאות משחק בצבעים להגדיל להקטין תמונה ולמזג תמונות ולחתוך תמונה לפי צורה לחפש מידע ותמונות אחרות ולעבוד עליהם - צפה בסרטון המצורף- זה פותח לפנניו צוהר כדי לחשוב על מגוון של דרכים לשימוש בתמונה בהוראה כגון:

 1. יכולים לשתף תמונה עם התלמידים, ליצירת סיפור משותף, או לתיאור, או סיעור מוחות או ליצירה
 2.  להגיב על ,להתייחס , ויצרת קשר אישי ובן אישי וקוגניטיבי  
 3. יכולים להוסיף או לחתוך ממנה חלקים או לגזור אותה לפי צורות כדי להביע תהליך למידה או מסר .
 4. לשוות אותה עם תמונות אחרות שהתלמיד צילם או מצא באינטרנט או שהמורה זימן .
 5. להשלים  את התמונה באמצעות תמונות אחרות מאותו תחום כדי להעשיר את הידע על הנושא הנלמד
 6. לבקש מתלמידנו לתאר תמונה ולכתב רפליקציה - שאלות רפלקציה תמצאו בהמשך המאמר-
 7. לסדר תמונות בסדר הגיוני לפי רצף כרונולוגי , או סדרה של פעולות  או תופעה בטבע או תהליך או סדרה של פעולות כדי להצליח במשימה או ללמוד אותה לעומק.
 8. להשוות תמונה עם תמונה אחרת לפני ואחרי תהליך מסוים
 9. להתאים תמונה  , למשפטים , לתמונות אחרות , או לתגובות של עמיתים 
 10. עוזרת לנו לשפר כושר ההבעה בכתב ,התחברות רגשית , כמו לכתוב סיפור תוך כדי התבוננת בתמונה, או לפתוח שיח מקוון ולהגיב על התמונה עצמה , google drawing מאפשר זאת בהצלחה רבה
 11. לקשר חלקים של תמונה  עם  עולם הידע ,  דפי אינטרנט  , סרטונים , תמונות אחרות , בלוגים , אתרים .
 12. התמונה  אסתטית ידידותית , זמינה, מושכת לעין  מעודדת למידה , כדאי לנצל את המשאב הזה  בכול הזדמנות של למידה ופיתוח חשיבה  .
 13. התמונה מביעה אמת עובדה קיימת ויזואלית ומוחשית  שנשארת בזיכרון לטווח ארוך ואפשר לקשר אותה עם סיטואציות אחרות ותמונות אחרות ואף מקומות וחוויות מחיי התלמיד. 
 14. ליצור דימוי ושונה עם תמונות אחרות , למען השוואה , והסקת מסקנות , ויצירת תוצר חדש והערכתו 
 15. דרך התמונה המורה יכול לפתוח דיון ולגרום  חשיבה בכיונים שונים , לדוגמה צורת עיגול תלמידים יכולים לראות אותה כאפס ,אחרים עוגה ,טבעת אירוסין,  המס' חמש בערבית ועוד..... 
 16. באמצעות התמונה אפשר לצייר צורות מסוימות כדי להדגים תהליך התפתחותו, התקדמותו, מורכבותו , תיאורו , מה שקשה להדגים במלל רגיל  , לצייר  עלילה בסיפור , או לתעד אירוע בית ספרי , או חוויה אישית, 
 17. אפשר להשתמש או לצור אנימציה  מורכבת ממס' תמונות  שתשמש כעצם למידה להמחשת תהליך למידה או תופעה ,או העברת ידע בזמן קצר יותר  .
 18. המפה של גוגל היא תמונה אחת גדולה שמביאה את העולם אל הכיתה , או אל עולמו של התלמיד , שאפשר לעשות ולהרכיב עליה שכבות של מידע 
 19.  שימוש במארגן גרפי עשוי ללמד את תלמידינו דרך לפתרון בעיות , שדרכו אפשר לשחק במגוון של אפשרויות לקראת פתרון בעיה מתמטית או כל סוג של בעיה.
 20. תיאור תהליך התפתחות של עשייה התקדמות של תהליך והיא תשמש את התלמידים והמורים כטבלת KLW  לתיעוד ותיאור התקדמו.
 21.  אפשר לבקש מתלמידנו לצייר ציר זמן עם התקדמות תהליך למידה , כדוח של מחקר או ניסוי כדי לא לצור עומס קוגניטיבי ולהמחיש תהליך  למידה מסוים ולתעדו .
 22.  מאוסף של תמונות אפשר לעשות תוצר  חדש כמו  מצגות , סרטונים , פוסטרים קולג'ים שדרכו מעבירים ידע.
     23. באמצעות  צילומי מסך ושמירה אנחנו יכולים לצור מאגר של תמונות שיהווה כתיעוד לתהליך למידה מסוים 
     24. לזכור שתמיד אפשר לשלב עם התמונה את הטקסט ואת הקישורים הרלוונטיים , אפשר  לכול התמונה או  לחלקים ממנה .
    25. התמונה משתלבת טוב עם  גוגל טפסים- google forms ואפשר לבנות שאלונים , מבחנים, משחקים, או מערכת לאיסוף מידע שאפשר לשתף אותו עם תלמידינו.
    26. התמונה עוזרת ליועצם בבתי הספר כדי להגיע לעולמם של ילדים שקשה להם לדבר , על בעיה , או על סיבות להתנהגות בלתי נאותה או להפנמת ערכים אצל תלמידים עם בעיות התנהגות.
27. היכולת של צור עותק כבור כל תלמיד -לחץ כדי להגיע לדוגמה  ראה דוגמה -יכולה לשמש מורים רבים שיזמנו עותקים לתלמידים ואחר כך כל תלמיד יפתח את התמונה מיומנויותיו ויכולתו 
             באמצעות השימוש  בתמונה בהוראה  ניתן להתחשב בשונות בין התלמידים , ולחזק את האינטליגנציות החזקות של תלמידינו .התמונה תעזור לקדם את האינטליגנציה הלשונית כמו שראינו  בבניית סיפור בעקבות תמונה. הלוגית מתמטית פתרון בעיה לאחר התבוננות בתמונה או בניית תמונה חדשה  ואת האינטליגנציה המרחבית בעקבות בניית מפה לאזור מסוים או בניית מסלול מסומים במפות אישיות או תיעוד וצילום מרחבי למידה שונים והצגתם בפוסטר או בסרטון ,כאשר משתפים תמונה בין מס' תלמידים  ובונים דיון סביב הנושא או מפתחים  תוצר משותף כך אנחנו מחזקים את האינטליגנציה הבין אישית , ותוך אשית , גם האינטליגנציה המוזיקלית לדוגמה: כאשר תלמיד  מתעד תהליך ובונה תוצר ומשלב מוזיקה מתאימה. ידוע שכדי להפעיל אינטליגנציה אנחנו חייבים להפעיל את החושים ותמונה עושה את זה בצורה מדהימה  עד כדי כך שהיא מדליקה את המוח שמתחיל לחשב בחשיבה יצירתית ומשמעותית , לכן השיעורים שלנו חייבים להיבנות  בצורה כזו שהם מפעילים את האינטליגנציות המרובות, והתמונה נחשבת לתבנית ויזואלית מורחבת להפעלת אינטליגנציה ובאמצעותה אפשר לנהל עם תלמידינו  דמיון מודרך, דמיון פעיל,סכימות צבעים, תבניות עצובים, ציור, רישום, מיפוי  , העמדת פנים ,פיסול, ויצירת תמונה חדשה ופרסום  התמונה הוויזואלית גם מעוררת האינטליגנציה ,תוך אישית , באמצעות התבוננות שקטה בתמונה, עיבוד רגשי, מיומנות ריכוז, חשיבה מסדר גבוה , ופתרון בעיות,גם האינטליגנציה בין אישית באמצעות השיתוף דרך הכלים השיתופיים כמו google drawing כך שגורמם לתלמידים להתייעץ בעקבות  צפייה בתמונה , או משפרים תמונה , או חותכים תמונה , או מרכיבים ביחד תמונה  חדשה וכול אחד מביא אתו את הפן האישי ותורם אותו לחברי  קבוצת השותפים .


בעקבות זה שאנחנו נותנים לתלמידינו להתבונן בתמונה אנחנו חייבים להגיע ליותר תלמידים ואז שואלים סביב התמונה את השאלות: סכמו במילים שלכם?מי עשה בתמונה או מי אמר? מה נעשה?תארו? צרו סיפור משלכם? תקשרו  אותה לחוויה שחוויתם . או השוו עם אירוע או סיפור או פתרון או תמונה אחרת!נתחו !מה גרם למה? בקרו! צרו תמונה חדשה מורכבת מ.... המציאו......אם אתם -חלק מהתמונה........דמיינו......תכננו .....חתכו והוסיפו לתמונה ......כך התמונה עוזרת לנו כעובדי הוראה לגרם לילדים לרכוש מושגים חדשים באמצעות תהליך פעיל של בניית ידע באותנטיות וברלוונטיות ויצירתית  , מכוונות עצמית , פתרון בעיות, חקר, קבלת החלטות , שיתופיות , חשיבה מעמיקה , שיתופיות, דיון מכוון ודיאלוגים אישיים ובין אישיים ורפלקיצייה . העבודה בתמונה באמצעות    google drawing ועשיית מטלת הבצוע מהווה מעין יומן למידה שבאמצעותו התלמיד יכול לתעד את כול תהליך הלמידה לשתף , לשפר , לפרסם  ולערוך רפליקציה סביבו כאשר הוא עונה על השאלות : מה חדש, מה מצא חן בעיניך בתמונה? מה לא מוצא חן בעינך?מה הייתי משנה בתמונה?מהו החלק הטוב ביותר? כיצד הייתי מקשר את התמונה אל תמונה אחרת שלמדנו או שראית?צלם תמונה משלך ולמה היא דומה או לא דומה לתמונה שהוצגה על ידי המורה? האם השתמשת בשיקול דעת שלך בפתרון מטלת הבצוע? פרט נקודות משמעותיות בתמונה לפני ואחרי. מהם מקורות המידע שהשתמשת? כיצד עזרו לך התלמידים האחרים ? כיצד עזרת לאחרים? כיצד התנהל הדיון המכוון סביב הנושא הנלמד באמצעות התמונה ? מה למדת על עצמך מההתבוננות בתמונה? כמה הרגשת נהנה ? על מה הייתי מוותר ולמה? היכן הייתי שותף פעיל? מה היה קל? מה היה קשה? מאילו דברים נהנית במיוחד בזמן ביצוע המשימה?    מדוע?    מאילו דברים לא נהנית במיוחד בעת ביצוע המשימה?   מדוע?    באילו בעיות/קשיים נתקלת תוך ביצוע המשימה?   ממה נבע הקושי? מהי תרומת המורה ?
           התמונה היא כלי חזק להעברת ידע מהמקור המובנה המפותח והעשיר בידע  אל הנושא שאותו אנו מעבירים ומעוניינים לשתף  , ובגלל הנגישות הרבה שלה אפשר לנצל את  הפוטנציאל הגלום בה לתלמידים. ברגע שמשתמשים בתמונה בתור מורים, אנחנו חייבים להביא את התמונה הנכונה לנושא הנכון כדי שלא נעביר מסרים מטעים בשוגג, הכלים של גוגל תומכים בנו כמורים כדי לאפשר ולגוון בדרכי הוראה ותמיד לחשוב מה התלמיד יעשה עם התמונה וכיצד ליצור את האינטראקציה בינו לבינה ומהי באה ללמד ,  ואיזה אינטליגנציה אנחנו מחזקים באמצעות השימוש בה ,ולא לוותר על שאלות הרפלקציה על התמונה שעוזרות  לתלמידינו רבות ובמיוחד אם היא נעשית בקובץ משותף באמצעות google drawing שמאפשר הרבה עשייה לתלמידנו.