יום שבת, 15 באוקטובר 2016

פורט פוליו (תלקיט) ב classroomאחת הדרכים ליישום חלופות בהערכה הוא התל קיט או הפרט פוליו , שחדר למערכת החינוך במקצועות רבים שבעבר הוערכו אך ורק באמצעות מבחנים על נייר,התל קיט  הוא אוסף עבודות התלמיד  שמיצג את התפתחותו ואת מאמציו ואת והתקדמותו בתחום סמויים , לפי כך התלמיד הוא שותף בבחירת התכנים , כאשר הקריטריונים לבחירה ברורים לו ,גם  מחוון ההערכה הוא ברור למורה ולתלמיד כאחד , והחשוב ראיות לרפליקציה עצמית .בעידן של הטכנולוגיה החדשה השיתוף בפורט פוליו עם החברים לכיתה , עם ההורים ,  מורי המקצוע הם חשובים להתפתחות מעמיקה ,הזמינות של התלמיד להערותיו של המורה והנכונות  לבצוע ההנחיות  וקבלת המשוב המידי הם תנאי הכריחי להצלחת התל קיט , על כן אני רואה classroom משרת את מערכת החינוך  במישור זה בצורה נפלאה רק שהמורים והתלמידים ישכילו להשתמש בו נכונה , התלקיט אינו רק אוסף של עבודות התלמיד , אלא החומרים שנאספו בת לקיט מעידים שהתבצעה למידה מעמיקה בנושא ,חופש הבחירה בתקליט הוא על פי  קריטריונים שנקבעו מראש על ידי המורה ובשיתוף התלמידים , עם חופש הבחירה נותנים  האפשרות לתלמיד להשוות עבודתו עם עבודות של תלמידים אחרים כאשר התלמיד מצרף דף הסבר על מטרת התל קיט שלו . התוכן של התל קיט משקף את ההדגשים של תכנית הלימודים, התל קיט הוא כלי שמאפשר הערכה מתמשכת ץ ולארגון הפורט פוליו יש חשיבות רבה  , מארגנים אותו לפי נושאים , יעדים, סדר כרונולוגי,סוג התוצר, מידת שביעות הרצון , כאן אתייחס לclassroom  ככלי שמאפשר שיח בזרם שדרכו יכול התלמיד לשאול להתלבט לשתף מורים ותלמידים בארגון התל קיט שלו , ארגון הזרם בclassroom לפי נושאים מאפשר לתלמיד לתעד כל פעולה לפי לוח זמנים שוטף , מאפשר שיטה לראייה מקיפה של הישגיי התלמיד , ומאפשר לתלמיד לזהות נקודות חולשה ונקודות חוזק , באמצעות הזרם יש דרך לעודד התלמיד לשתף וליטול חלק ולקחת אחריות והוא יהווה למקור מידע משותף עבור כל התלמידים בכיתה , ומאפשר הערכת צמיחתו  של התלמיד בשיתוף  בין המורה והתלמיד.
הזרם הוא מקום הדיונים , השאלות של התלמידים , והמקום שדרכו המורה מכוון את תלמידיו על ידי שיתוף מקורות רלוונטיים לנלמד ,הוא מאפשר למורה ליצור בקלות משאבי למידה ,הוא נחשב לסביבה טקסטואלית המחייבת כתיבה , קריאה , הבעה ,וחשיבה , הוא מעודד את המשתתפים להעלות את תגובותיהם ושאלותיהם , יש בו תגובות מהירות והוא יהווה מקום עזרה לכול חברי הכיתה כאשר הוא נחשב לתוצר שיתופי של כול תלמידי הכיתה , הוא נותן שוויון הזדמנויות ומעודד למידה עצמית וחשיבה עצמית מאפשר למשתתפים לחשוב לשאול להתקשר , לעזור לאחרים מעודד פתרון בעיות במשותף , בעזרתו מתנהל דיון טוב שגורם לתלמידים למידה מעמיקה , מאתגרת ומשמעותית , הדיון באמצעות הזרם מעודד שיתופיות , ומתבטא בו  הקשר החברתי וחשיבה מסדר גבוה עם מודעות לעצמי ולזולת , תפקיד המורה בזרם הוא להנחות , לכוון, לייעץ, לזמן למידה, להעלות רמת הדיון והחשיבה ,מעודד שיתופיות בין התלמידים ומעודד השתתפות פעילה אצל כולם , המנחה שואל שאלות שמעודדות חשיבה מסדר גבוה , ומארגן את חומר הלימוד , לא נשכח שהוא דואג להתייחסות חברתית  מציין לשבח ומעודד תקשורת , ומבקש הסברים באמצעות כלי השאלה , יכול  להעלות את השאלה למעלה לראש הדיון מעודד אפליקציה נותן יעוץ מכוון לחומרים רלוונטיים,ושומר על כללי אתיקה בין כל חברי הקבוצה 
סינון הדעות בזרם 
הודעות בזרם מסודרות לפי התאריכים שהם מתפרסמים בהם , והפוסט האחרון נמצא למעלה , טיוטת ההודעות גם נמצאות  בחלק העליון ,ואינם גלויות לתלמידים , כך שהמורה יכול לפרסמן בזמן הדרוש.על כן גוגל הוסיפו תוכנה  לארגון הזרם לפי נושאים .
מורים ומנהלי כיתות יכולים לארגן את הזרם של הקורס על ידי הוספת נושאים להודעות , למטלות , לשאלות , ואחר כך יכולים לסנן את ההודעות לפי נושאים , כך המורים והתלמידים יכולים לצפות בתצוגה מקדימה בחומרים מצורפים מטלות או הודעות 

סרטון הזרם

classroom מאפשר את שלושת הקריטריונים של התל קיט 1-את קריטריון הבחירה בעקבות שיח מתמשך ומשותף באמצעות הזרם 2- וקרטריונים להערכה , קריטריונים לערכה כאשר כל העשייה של התלמיד היא שקופה למורה הקבצים משותפים ולפי הנחייתו בכל עת , 3- עיקרון המפגשים שהוא מתנהל באופן שוטף ולא רק  נשען על שנים או שלושה פעמים בשנה, המורה והתלמיד עובדים יחד כאשר המורה מספק הזדמנויות למידה באופן שוטף ומטלות בצוע מותאמות, צופה בנעשה , מתעד ומדווח , והתלמיד אחראי לניהול התלקיט בוחר פריטים , מתקן לפי המחיות המורה , נותן רפלקציה , מעריך עצמו , רושם ומתייחס להערכות אחרים , בclassroom קיימת האפשרות לשתף את ההורים  כצופים בתהליך התפתחות בנם ,התלקיט חייב תכנית הלימודים ויעדי ההוראה הם שמנחים וקובעים את הקריטריונים לבחירת  הפריטים בפורטפוליו כאשר בתלקיט מנהלים את אודות הלמידה, ראיות

ניהול התלקיט בclassroom

המורה קובע את נושאי התלקיט , לפי סדר כרינולוגי , מתחיל בקריטריונים להערכת תלקיט , ובחירת נושא אצל כול התלמידים ,  לאחר בחירת הנושא בזרם על ידי התלמידים עליהם לקבוע את הקריטריונים שמשרתים את תוכנית הלימודים ואת יעדי ההוראה ולזכור  שתלקיט הוא תיק העבודה של התמיד ושל המורה  והוא נגיש לשניהם בכול זמן ומכול מקום , ההחלטות על החומרים שיהיו בתלקיט ניתנים בידי המורה  בשיתוף התלמיד  וניתנת תמיד לשיקול דעת המורה,, תפקיד המורה הוא כמספק הזדמנויות למידה באופן מתמשך ,  על ידי הדרכה , הנחיה , הערכה, הנחיה , וזימון סביבות למידה , ומאגרי מידע , וחומרים נגישים , ומתן מטלות הערכה מכוונות ומותאמות , המורה צופה מתעד ומדווח ומחוויה את דעתו כך  הוא מלוה את התקדמותו של התלמיד באמצעות המסמך המשותף שמאפשר , הערות המורה , המילה חקור ,  ואף שליחת  הערה קולית במידת הצורך , וזימון קישורים לחומרים ולסרטונים שעוזרים לתלמיד
סרטון שליחת מטלה ולווי התלמידים

התלמיד צריך שייתן תשובות לשאלות רפלקציה ולשאול את עצמו במהלך העבודה , כמו מה אני אוהב ?מה היה חשוב לי כשכתבתי את עבודתי ?איך השתנתה הכתיבה שלי?איך אני מעריך את העבודה של?מה צריך לשנות?


המסמך של גוגל שנכתבה  בו המטלה ושוכפלה עבור כל תלמיד באמצעות הclassroom  מאפשרת לתלמיד לעשות
תוכן עניינים מקושר
דף תודות ברור ובולט
הערכה עצמית , קישור לדף המצדיק את מתן הציון העצמי, קישור לדף  נפרד
פרופיל התלמיד
קישור ליומן שנכתב במהלך העבודה על התלקיט, וההיסטוריה של המסמך תהווה תיעוד טוב לנעשה

מהו פורט פוליו 
הפורט פוליו הוא כלי  שבו התלמידים צוברים את עבודותיהם במשך שנת הלימודים , הפריטים יכולים להיות , חיבורים, תמונות, שאלונים, דפי משוב,הערכה עצמית ,הערכת חברים, והערכת הורים

השלבים לארגון הפורט פוליו 
המורה פותח  הclassroom   ורושם את הנושאים הבאים בזרם


 1. מטרות הפורטפוליו
 2. כיצד מארגנים 
 3. כלים לביצוע הפורטפוליו
 4. כותבים כל יום
 5. שיעורים קצרים
 6. הערכת עמיתים
 7. כותבים ומעריכים את עצמנו 
 8. ארגון הפורטפוליו
 9. הגברת המודעות ללמידה 


 • המורה שולח את המטלה לכול תלמידיו כאשר מכילה שני קבצים 1- תבנית לבניית תלקיט 2- קובץ תלקיט תיעוד איסוף של שאלונים , חומרים , תמונות , קישורים, , ויוצר עותק עבור כל תלמיד . ומעשיר את הכיתה  במידע כללי על ידי זימון חומרים רלוונטים לבצוע הפורט פוליו , קישורים, סרטונים, מצגות , מסמכים 
 • המורה פותח שאלה  ראשונה 'מהו הנושא שבחרת לכתוב עליו והן מטרותיו  מטרות הפורטפוליו  ?עם פתיחת השאלה הוא בוחר את הנושא שלה  , ומתחיל לפי הסדר של הנושאים  שהזכרתי למעלה , האפשרות של המיון לפי נושאים בצד ימין של הclassroom   היא תעזור  בעתיד לתלמידים למיין  לחזור לתגובות שלהם ושל  חבריהם ושל המורה , בוחר בנושא הראשון מטרת הפורט פוליו כך הוא יבקש מכול תלמיד לכתוב , לשאלול , לברר, לשתף במטרת הפורט פוליו שלו 
 • שימו לב בתרשים  למס' 2  לאפשר  ל תלמידים יכולים להגיב לחברים שלהם ול מס 3 בתרשים  כל תלמיד יכול לערוך כך התלמידים יכולים לערוך לחבריהם להוסיף רעיונות ולעזור אחד לשני,המורה תמיד יכול להתערב להנחות ולכוון כך התלמיד יוכל  להיעזר בחבריו לבחירת התלקיט שלו ומטרותיו , כך מביאים את התלמידים למודעות גבוהה לדרך עבודתם תוך פיתוח הרגלי חשיבה  במהלך הכתיבה, התלקיט מאפשר לתלמיד לעשות פרוייקט תוך כדי פיתוח תהליך של שיפור במהלך העבודה , הוא עובד תוך שיתוף פעולה , הפורט פוליו יהווה ערץ תקשורת נוסף בין המורה לתלמיד לפי סטנדרטים וקרטריונים קבועים מראש, התלמיד לומד להעריך את עצמו , והוא נועד לשפר את תהליך הלמידה והתלמיד יתרגל להעריך את עצמו כאשר זמן ההערכה הוא ארוך מן הרגיל תוך שמירה על הוגנות ויעילות , כמובן המורה מקצה זמן והתלמידים חייבים לעמוד בלוח הזמנים כדי לעבור לשאלה השניה 


 לאחר שכול תלמיד בחר בנושא שלו וקבע את מטרותיו , המורה מעלה את השאלה השניה ובחר לה הנושא השני (כיצד מארגנים), כיצד מארגנים פורטפוליו


 • כיצד מארגנים פורטפוליו, המורה יוצר מטלה ושלח באצמעותה שני קבצים שיהוו שני תיקים עבור התלמיד , קובץ אחד ישמש כאוסף לכול תוצרי  התלמיד כמו השכתוב ועריכה כאן יאספו פריטים שונים כמו שאלונים , תמונות , תיעוד תמונות, תגובות ,מכתבים, סרטונים, מצגות, , הקובץ השני מהווה עבודתו של התלמיד , כאן הוא  בוחר מסכמים מתיק האוסף אל העבודה  הסופית שלו, כאן גם חלק ההערכה התלמיד יתבקש לכתוב מדוע הוא חושב שהעבודה שלו מצטיינת? לפעמים הוא נדרש לכתוב  את העבודות הלא טובות שלו , על מנת להראות את רמת השיפור שחלה עליו, כאן גם התלמיד מצרף מהתיק הראשון מתגובותיהם של אחרים על עבודתו , כדי לעבור ממצב של טיוטה למצב של עבודה תקינה , למעשה התלמיד צריך להראות את  השלבים שהתיק עבר  מהיותו טיוטה עד  שהפך לעבודה  מצויינת, רצוי ללמד את התלמיד לעשות הפניות , קישורים  למסמכים או גליונות אחרים , ולעשות תוכן עניינים מקושר למסמכים אלה , למשל החלקים של הרפלקציה , הפתיחה , תודות  מקורות , כל נושא  בקובץ נפרד  והם מקושרים   בתוך תוכן עניינים , קישורים לדפי עבודה שונים , צילומים ותעודים שונים , והכול מאורגן בתיקייה ציבורית בדרייב 
 • כלים לביצוע הפורט פוליו, נתן להשתמש בתבניות מוכנות שהמורה מפיץ עותק עבור און  כל תלמיד- בונים התבנייות במסמכי גוגל -, ניתן להשתמש בדפי עבודה , דפי משוב מוכנים ,היום ניתן לשמור את כל הקבצים בתיקייה אחת בדרייב ,כך המידע יהיה זמין להם וניתן לשינוי בכול רגע נתון, התלמיד מקבל מחוון הערכה לכתיבה ומתחיל להעריך את עבודתו ולתקן ולשפר אותה ולאור הערכתו  העצמית הוא משכתב את הכתוב בתלקיט  , כך המעריך יוצא שהוא לומד איך לשפר את התוצר שבעצם הוא שלו, המורים וההורים גם מקבלים קריטריונים להערכת עבודת התלמיד ויסייעו לו על ידי מילוי דפי משוב ממוחשבים ,  ובנויים בגוגל דוקס, פורט פוליו טוב משקף את היכולת הטכנולוגית של התלמיד  לפתוח מסמכים לגיונות מצגות , ס לערוך סרטונים, ולקשר אותם לחלקים הרלוונטיים פורט פוליו טוב  מעיד על רמת ביצועים טובה ומצביע על מידת הנעה והנאה מהלימודים., 
                 עם השימוש ב classroom   התלמידים יכולים ליצור ולשלוח את עבודתם באופן דיגיטלי , והמורה משאיר את הערותיו לתלמיד , כך המורה מנצל את ההזמנות לתת משוב מידי מכול מקום ובכל זמן, כך ה classroom   נותן הזדמנות טובה למורה ליצירת משוב  באמצעות ארבע אפשרויות קיימים 
 • משוב תגובה באמצעות טקסט
 • משוב קולי  באמצעות התוסף kaizena
 • משוב וידאו
 • משוב בכתב יד , בצבעים , הדגשה ומחיקה 


אחת הדרכים הפשוטות ביותר למתן תגובה היא: לתת הערה באמצעות טקסט שניתן להוסיף במסמך של גוגל מה שעליך לעשות
לבחור את הטקסט שברצונך  לכתוב עליו משוב
הוסף תגובה  או Ctrl-Alt-M , או הוספה תגובה  מתפריט העליון ומגיבים
1.      הקלד את הטקסט רצוי ולחץ על "שלח" לעזוב את המשוב בשוליים הימניים  של המסמך.
2.      אתה יכול  להשאיר היפר ההערה לתלמיד עם וידאו מועיל או אתר הדרכה.
3.      סטודנט יכול להגיב לתגובה שלך על ידי לחיצה על זה, המאפשר פינג  פונג בין המורה לתלמיד .


4.      אתה יכול להסתיר את  ההערות , וללחוץ על הכפתור תגובות כדי לצפות שוב בכול הערות וללחוץ על פתח מחדש כדי להחזיר את ההערות שהוסרו


 • תדירות הכתיבה , על מנת לפתיח אצל התלמידים  הרגלי כתיבה הם חייבים לכתוב כל יום , רצוי רבע שעה ביום- עליהם לדעת שכול דבר חדש שלמדו בכול שיעור להסיב אותו לתלקיט שלהם , כך יצברו קובץ הטיוטה הרבה מידע "אוסף" מידע שייבדק על ידי המורה מאוסף זה למעשה התלמיד יידרש לשכתב את הפורט פוליו שלו , למעשה הכתיבה הדיגיטלית תעזור לו כי יותר קל לו לשנות , לתקן , להעריך, למיין בטבלאות , לחפש , לצבוע, להדגיש, לערוך  , לשלוח, לשתף, ואף למחוק, המטרה היא פיתוח הרגלי כתיבה יום יומית אצל תלמידינו, התוצאה תהיה קבועה ראש פורטפוליו עשיר וטוב 

 •  משובים הערכת עמיתים 
הערכת עמיתים היא משימה ברמת חשיבה גבוהה המתאימה ולטיפוח כישוריםחשיבה ולמידה לאורך זמן ממושך ,בהערכת עמיתים קיים דגש מובנה על תכנון ורפלקציה והיא חושפת בפני המשתתפים לא רק את התוצרים אלא גם את הטכניקות ואת תהליך ההערכה שמבצעים העמיתים והמורה. התהליך חשוב לא פחות ממצאי ההערכה Zariski 1996) )
הוראה בסביבה מתוקשבת מאפשרת לספק לסטודנטים משוב מהיר, ובכך לשפר ולייעל את איכות ההוראה (Kerka & Wonacott, 2000). מחקרים רבים מציינים את הלמידה השיתופית בכלל ואת הערכת עמיתים בפרט כיתרונות הפוטנציאליים שמעניק שילוב התקשוב בהוראה אקדמית  (לדוגמה:

Robbin, 2001, Morgan & O'Reilly 1999, Kerka & Wonacott 2000  Kimeldorf 1995,  McConnell 1999, Rushton, 1993) .

הערכת עמיתים היא אחת מאסטרטגיות ההוראה היעילות המבוססות של שיתוף ומעורבות הלומד בתהליך הלמידה, והיא מתאימה במיוחד להשגת המטרות של ההוראה בתחומי תוכן רבים. שימוש מושכל בתקשוב עשוי לאפשר שילוב יעיל (ומוגבר) של הערכת עמיתים בהוראה אקדמית.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה